telefon: 777 694 577 nebo: 386 350 472

Denní pomaturitní studium cizích jazyků 2016/2017

Kurz je koncipován jako příprava na zkoušky PET, KET, FCE, ZD. Je tedy otevřen pro začátečníky i pokročilé. Vyučovanými jazyky jsou angličtina nebo němčina. Posluchačem nemusí být jenom maturant, ale každý, kdo se chce rychle a efektivně naučit jazyk. Neexistují přijímací zkoušky. Přijímá se podle data platby školného do naplnění kapacity školy. Studenti mohou využít parkoviště zdarma v areálu a kolej EDUCO s kapacitou cca 90 posluchačů.

Pomaturitní jazykové kurzy pořádané v jazykové škole Educo jsou pod akreditací Ministerstva školství ČR.

 

Základní školné:

 

Č. Doba úhrady školného Cena studia Sleva
I. Platba školného do 31. května 19 900,00 Kč 4 000,00 Kč
II. Platba školného do 30. června 20 900,00 Kč 3 000,00 Kč
III. Platba školného do 31. srpna 22 900,00 Kč 1 000,00 Kč
IV. Platba školného po 1. září 23 900,00 Kč 0,00 Kč

 

Možnost školného na splátky

1. splátka 15 900,– Kč. Školné se splácí bez slev. Další splátky budou hrazeny do konce února 2017 na základě smlouvy s EDUCEM. Zápisné činí 500.- Kč, je splatné s podáním přihlášky a je nevratné. Školné i zápisné můžete poslat na účet číslo 107–3958240217 / 0100, KB v Českých Budějovicích, variabilní symbol je rodné číslo posluchače.

Educo vrací školné: Do 1.7. celé, s 10% srážkou do 31.7. a s 50% srážkou do 31.8. Školné se nevrací od 1.9. 2016. Pro posluchače, kteří nemají v termínu ukončené přijímací řízení na VŠ, je možné osobně dohodnout vrácení celého školného individuálně.

Přihlášky: Podávají se osobně v kanceláři EDUCA, Štítného 12, Č.Budějovice Po až Čt od 8,00 do 16,00 hod., Pá od 8,00 do 14,00 nebo pošlete přihlášku po internetu. Přihlásit se je možné i během školního roku (např. ženy na mateřské dovolené…). Přihláška bez zaplacení zápisného je neplatná. Student je definitivně přijat až po uhrazení školného.

Přihlašte se do kurzu již dnes!

Pokud máte zájem o některý z našich kurzů, můžete vyplnit níže uvedený nezávazný formulář a odeslat ho. Co nejdříve Vás bude kontaktovat náš pracovník a provede s Vámi všechny nezbytné kroky k zahájení výuky.

* Vaše jméno a příjmení * Email pro odpověď * Váš vzkaz:
Obec * Telefon
* Požadovavný jazyk * Typ kurzu